จัดโครงการพัฒนาวิชาการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ข้าราชการและคณะครู กศน.อำเภทับคล้อ จัดโครงการพัฒนาวิชาการติวเข้ม เติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 1,4,5 มีนาคม 2564 ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอทับคล้อ โดยมี นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้อให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น