จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่)

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยบรรณารักษ์และคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (รถโมบายเคลื่อนที่) โดยมีกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ผ่นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ กิจกรรมประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้ และแนะนำวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชัน "หมอชนะ" ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น