ประชุมข้าราชการและบุคลากร กศน. อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ประชุมข้าราชการและบุคลากร กศน. อำเภอทับคล้อ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอทับคล้อ โดยมี นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น