เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมประชุม เตรียมการรับประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 30 ปี อำเภอทับคล้อ โดยมีนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอทับคล้อ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น