จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชน สุขภาพดี ชีวีมีสุข ตำบลเขาทราย

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบลเขาทราย จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชน สุขภาพดี ชีวีมีสุข และมอบหมายให้ นายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563  ณ  ศาลาการเปรียญวัดเขานกยูง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น