เข้าร่วประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ และนายพิชชากร จันทร์มี ครูผู้ช่วย เข้าร่วประชุมประจำเดือนธันวาคม 2563  ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร โดยมี ดร.กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร  เป็นประธานในที่ประชุม

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น