สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563

 ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ และได้รับความอนุเคราะห์จาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทราย ในการตรวจคัดกรองวัดไข้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ให้กับนักศึกษา กศน. และกรรมการคุมสอบ ณ สนามสอบวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น