การนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ และคณะครูรับการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากนางสุดา ทองแลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ สนามสอบวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หน่วยจัดการศึกษาทับคล้อ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น