งานแถลงข่าว เปิดฤดูการท่องเที่ยว เทศกาลดอกกระเจียว(ยักษ์)บาน ที่บ้านเขาโล้น

 ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมงานแถลงข่าว เปิดฤดูการท่องเที่ยว เทศกาลดอกกระเจียว(ยักษ์)บาน ที่บ้านเขาโล้น ในวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี ส.ส.ภูดิท อินสุวรรณ์ ส.ส.พิจิตร เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดงานฯแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น