การสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2563

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ปี 2563 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง 
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น