ประชาสัมพันธ์กิจรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดพิจิตร

 ประชาสัมพันธ์กิจรรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดพิจิตร วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น