โครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดพิจิตร

วันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อพร้อมด้วยคณะครู และนักศึกษา กศน.อำเภอทับคล้อ ได้นำลูกเสือจำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ จังหวัดพิจิตร ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น