ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม

ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ นำนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือตอนล่าง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ผลการประกวด กศน.อำเภอทับคล้อ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศที่ศูนย์วิทยาศาตร์รังสิต
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น