โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ บ้านเขาโล้น

วันที่ 23 มกราคม 2563 ผอ.นภัสวรรณ  อุฤทธิ์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ณ บ้านเขาโล้น หมู่ที่ 6 ต.เขาเจ็ดลูก โดย ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดโครงการแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น