โครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลเขาเจ็ดลูก

ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ  ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะอนามัยสำหรับผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.บ้านนิคม หมู่ 8  บ้านนิคม ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 24 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานเปิดโครงการ
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น