ประเมินเชิงประจักษ์: มิติประสบการณ์ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา

กศน.อำเภอทับคล้อ ประเมินเชิงประจักษ์: มิติประสบการณ์ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา มีนักศึกษาเข้ารับการประเมิน 4 คน ( ระดับ ม.ต้น 3 คน และ ม.ปลาย 1 คน)


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น