โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ พร้อมด้วย นางสาวสมฤทัย พงษ์จำนงค์ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 “การประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร” ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมเลื่อมลายวรรณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

โดยมี นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน มอบหมายภารกิจและวางแผนการดำเนินงาน พร้อมช่วยกันแก้ไขปัญหา ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น