โครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยสำหรับประชาชน การดูแลและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลเขาเจ็ดลูก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างสุขภาวะอนามัยสำหรับประชาชน การดูแลและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น