วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

วันที่ 25 พ.ย 61 คณะครู กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมงานวันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น