ประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนและงานนโยบายของสำนักงาน กศน.

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมการประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนและงานนโยบายของสำนักงาน กศน. วันที่ 29-30 ส.ค.61 ณ เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น