"โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2561

พัฒนาแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสร้างสุขในชุมชน

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ครูกศน.ตำบล บรรณารักษ์และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเข้าร่วม"โครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ปี 2561 : กิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านสร้างสุขในชุมชน" ณ ห้องประชุมไกรทอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ในโอกาสนี้ นายไพฑูรย์ บัวสนิท ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม และ นางสาวนุชวริญา เจียมศรีพงษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาอาสาสมัครที่ส่งเสริมการอ่านในชุมชนและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากทีมงานอุทยานการเรียนรู้
แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น