โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผอ.กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบลเขาทรายและนางสาวเยาวดี โสดา ครู ศรช.ตำบลเขาทรายจัดอบรมโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ณ หมู่ที่ 14 บ้านหนองสองห้อง ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น