โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
ณ บ้านวังแดงเหนือ และบ้านหนองน้ำเต้า วันที่ 1 มีนาคม 2560 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดโครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง
ณ บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น