กศน.อำเภอทับคล้อจัดอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 กศน.ตำบลทั้ง 4 แห่งจัดโครงการอบรมหลักสูตรการใช้กฎหมาย ข้อควรระวังในการใช้อินเตอร์เน็ตและการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น