กศน.อำเภอทับคล้อ จัดสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา

วันที่ 26-28 เมษายน 2559 กศน.อำเภอทับคล้อ จัดสัมมนาวิชาการการประเมินเทียบระดับการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมครั้งนี้ 20 คน

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น