การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา

นายพิชชากร จันทร์มี ครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบลเขาทราย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบสุขภาพสถานศึกษา ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ : เรียนดี มีความสุข คุณภาพชีวิตดี ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ทาง facebook Live ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น