เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอทับคล้อ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาการขับเคลื่อนการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ของกรมส่งเริมการเรียนรู้ (Module 1) ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567ผ่านระบบออนไลน์ทาง facebook Live ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทับคล้อ


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น