จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. ยุทธภูมิ ทองสรวง ครู กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตประชาชนสุขภาพดี ชีวีมีสุข ในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลเขาเจ็ดลูก หมู่ที่ 8 ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีนางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น