สอบกลางภาคนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 ก.พ.63 ผอ.นภัสวรรณ อุฤทธิ์ มอบหมายให้ นางเกศกัญญา ทาสีดา ครู กศน.ตำบลเขาทราย และนางสาวเยาวดี โสดา ครู ศรช.ตำบลเขาทราย จัดสอบกลางภาคนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ กศน.ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น