เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กศน.ตำบลเขาทราย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทำความสะอาดบริเวณหน้า กศน.ตำบลเขาทราย และจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น