กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการการเรียนรู้ธรรมศึกษา

กศน.ตำบลเขาเจ็ดลูก จัดโครงการการเรียนรู้ธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดบ้านหนองขนาก ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตรแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น